33,000 Miles

מיתוג לשוק פשפשים נודד.

התדמית מבוססת על החפצים התרבותיים של המדינות אליהן השוק נודד, בעזרת איוריים ייחודים, שפה גראנז׳ית, ומוצרים המעוצבים כך שהם מותאמים למעבר תמידי.

#מיתוג #איור

03 943 6105 | tuckerreut@gmail.com©2017 All rights reserved. Designed & Build by Studio Reut Tucker