APP

עיצוב והפקת סרטון מוצר, לאפליקציה המספקת זמני הגעת תחבורה ציבורית.

הסרטון מופץ באוטובוסים, לשיווק והעלאת מודעות לאפליקציה.

צפייה מהנה

#סרטון מוצר #אנימציה