JIJ

מיתוג ועיצוב אתר לחברת, JIJ  חברה המגייסת תרומות ועזרה לאוכלוסיות נזקקות.

המסר ״אנחנו בכל מקום״ מועבר על ידי הפיזור והתנועה שנוצרת בעקבות האלמנטים הגרפיים.

#אנימציה #איפיון #עיצוב לאינטרנט